Política de privacidad

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Micromar 2002 S.L, en aplicació de la normativa vigent en materia de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través de formularis de la pàgina web: www.copylowcost.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris de serveis de Micromar 2002 S.L.

La recollida i el tractament automatitzat de dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, asessorament i altres activitats pròpies de Micromar 2002 S.L.

Aquestes dades únicament serán cedides a aquelles entitats en les que sigui necessaries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Micromar 2002 S.L adopta les mesures necessaries per a garantitzar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades en conformitat a lo disposat en el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, del 27 d’Abril del 2016, relati a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrá en qüalsevol momento exercitar els drets d’accés, oposición, rectificació i cancelació reconeguts en el citat reglament (UE). L’exercici d’aquests drets els pot realizar el pròpi usuari a través d’un e-mail a: contacto@micromar.net

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant les dades a Micromar 2002 S.L.

Finalitat del tractament de dades personals

¿Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Micromar, tractarem les seves dades personals recabades del lloc web: www.copylowcost.com, amb les següents finalitats:

1.      En cas de contractació dels bens i serveis ofertats a través de www.copylowcost.com, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, información, prestació, i millora del servei.

2.      Enviament de l’informació solicitada a través dels formularis disposats a www.copylowcost.com

3.      Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del sector.

Li recordem que es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol momento, remetent un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps dels registres son de cumplimentació obligatoria, siguent imposible realizar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

¿Per quant de temps es conserven les dades personals recabades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es soliciti la supresió i durant un plaç enel cual es pugin derivar responsabilitats legals per els serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza mitjançant les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1.      La solicitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Micromar 2002 S.L., dels cuals els seus termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2.      El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura mateixa, en cas d’estar conforme, es pot acceptar mitjançant la declaración o una clara acció afirmativa, com el marcat en una casella disposada a l’efecte.

En cas de que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errónea o incompleta, no podrem atendre la teva solicitud, resultant del tot imposible proporcionarte l’informació necessaria o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran amb cap tercer aliè a Micromar 2002 S.L, excepte obligació legal.

Com a encarregats del tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al cumpliment i disposicions normatives, d’aplicació en materia de protección de dades, en el momento de la seva contractació:

·        Micromar 2002 S.L, amb domicili C/Serra de Vall-lloreda, NIF/ CIF nº 4b, presta serveis de desenvolupament informàtic.

·        Pot consultar la política de privacitat i demés aspectes legals de la compañía en el seguent enllaç: www.copylowcost.com/politicadeprivacitat

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en que l’usuari inclueixi fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Micromar 2002 S.L no es fa responsable de l’incumpliment per part de l’usuari RGPD.

Retenció de dades en la conformitat a la LSSI

Micromar 2002 S.L informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de lo establert en la lley 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSI), que reté per un período màxim de 12 mesos l’informació imprescindible per a identificar l’origen e les dades allotjades i en el moment en el que es va realizar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podrán ser utilitzades en el marco de una investigació criminal o per la salvaguardia de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals del ministerio que així els requereixi.

La comunicación de dades a les forces i cossos de l’estat es farà en virtud a lo disposat en la normativa sobre protección de dades personals.

Drets sobre propietat intelectual Micromar 2002 S.L.

Micromar 2002 S.L es el titular de tots els drets d’autor, propietat intelectual, industrial “know how” i tants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.copylowcost.com i els serveis ofertats en el mateix, així com els programes necessaris per la seva implementació i l’informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús estrictament privat de continguts, totals o parcials, del lloc web www.copylowcost.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intelectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Micromar 2002 S.L, encara essent gratuïts i/o de disposició pública.

Micromar 2002 S.L disposa dels drets d’explotació i propietat intelectual necessaris del software. L’usuari no adquireix dret algún o llicencia per el servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la información técnica del seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicencies necessaris per el cumpliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

Per tota l’actualització que excedeixi del cumpliment del contracte, l’usuari necessitarà l’autorització per escrit per part de Micromar 2002 S.L, quedant prohibit l’usuari accedir, modificar i visualitzar la configuración, estructura i fitxers dels servidors propietat de Micromar 2002 S.L, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qüalsevol incidencia que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

 Propietat intelectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intelectual dels serveis prestats per Micromar 2002 S.L i en particular de:

·        L’utilització que resulti contraria a les lleis españoles o infringeixi els drets de tercers.

·        La publicació o transmissió de qüalsevol contigut que, a judici de Micromar 2002 S.L resulti violent, obscè, abusiu, ilegal, racista, xenòfob o difamatori.

·        Els cracks, números de serie dels programes o qüalsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intelectual de tercers.

·        La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravinguent lo disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protección de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

·        La utilització del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmegatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referencia a la propietat intelectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrónic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Micromar 2002 S.L per les despeses que generarà la imputació de www.copylowcost.com en alguna causa de la cual responsabilitat fos atribuir-li a l’usuari, incloent honoraris i despeses de defensa jurídica, incloent en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de l’infomació allotjada

Micromar 2002 S.L realitza copies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, de totes maneres, es responsabilitza de pèrdua o el borrat accidental de dades per part dels usuaris. D’igual manera, no es garantitza la reposició total de les dades borrades per els usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el período de temps transcurregut des de l’última copia de seguretat.

Els serveis ofertats, excepte serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en còpies de seguretat realitzades per Micromar S.L, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuibles a Micromar 2002 S.L

Comunicacions comercials

En l’aplicació de la LSSI. Micromar 2002 S.L no enviarà comunicacions publicitaries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrónica equivalent que prèviament no hagués estat solicitades o expressament autoritzades per els destinataris de les mateixes.

En el cas dels usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, Micromar 2002 S.L si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Micromar 2002 S.L que siguin similars als que prèviament fossin objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, acreditant la seva identitat, podrà solicitar que es faci arribar més informació comercial a través dels canals d’atenció al client. 

Última actualització: Març 2024


Carrer de la Riera de Bugantó 12,

17003 Girona

+34 655 250 443

872 993 987

hola@copylowcost.com

TROBA’NS: